Enter Page / Strona Główna   Biographies / Biografie   Galleries / Galerie   Shop Styka / Sklep Styków   Contact Us / Napisz do nas 


Jan; biography Jan Styka was a graduate of both academies of Vienna and of St. Luke in Rome. He was well known artist painter of large paintings such as “Quo Vadis” and four panoramas: “Raclawice”, "Bem in Siedmiogrod", "The Martydrom of Christins in Nero's Circus" and “The Crucifixion” ... more Jan Styka ukończył dwie akademie sztuk pięknych we Wiedniu i w Rzymie, Św. Łukasza. Mieszkał i tworzył w swoich dwóch willach w Paryżu i na wyspie Capri we Włoszech. Jest znany z cyklu dużych obrazów "Quo Vadis" oraz czterech panoram: ”Męczeństwo Chrześcijan w Cyrku Nerona”, ”Racławice”, "Bem w Siedmiogrodzie" oraz ”Golgota”, umieszczonej na stałe w Forest Lawn Memorial Park ... więcej
Adam; biography Adam Styka, son of Jan Styka, a well known artist painter was born in Poland on April 7, 1890. He is remembered as a painter of North African Paintings, being called “The Master of Sunlight”, of religious paintings and those from Middle West which evidence both technical virtuosity and mastery of light ... more Adam Styka, syn Jana Styki, urodził się w Polsce 7-go kwietnia 1890 roku i jest szczególnie znany ze swoich obrazów Afrykańskich oraz Zachodu Amerykańskiego, gdzie wykazał wspaniałą technikę jak również mistrzowskie opanowanie światła. W słonecznej kolorystyce obrazów nie dorównał mu żaden malarz w świecie. Jest rownież twórcą wielu wspaniałych obrazów o tematyce religijnej. ... więcej
Tade; biography Tade Styka, son of Jan Styka, born in Poland on April 12, 1889 was a famous artist painter known for his portraits honoring the greatest figures of the 20th century. His brilliant technique and his ability to project excellent expressions of his models on canvas make him outstanding portrait painter of our time ... more Tadesz Styka, syn Jana Styki, urodzony w Polsce, 12 kwietnia, 1889 roku byl sławnym artystą malarzem znanym przede wszystkim ze swoich wspaniałych portertów wielkich osobistości XX wieku. Jego błyskotliwa technika i zdolność wykazania na płótnie silnej ekspresji twarzy modeli uczyniła z niego wybitnego portrecistę naszych czasów. ... więcej